Norvegia și autovehiculele electrice 🇳🇴

După întoarcerea din Norvegia, am tot ținut să scriu câteva cuvinte despre transportul cu vehicule electrice în această țară. Încă de acum trei ani, remarcasem pe străzile capitalei Oslo numărul mare (la acel moment) de autoturisme marca Tesla, mai mare decât ce văzusem până atunci la Amsterdam. Anul acesta, „șocul” a fost mult mai mare atunci când am sesizat avansul luat de parcul de mașini electrice (full electric sau plug-in hybrid).

Norvegia ocupă locul 1 în lume la numărul de vehicule electrice per capita. Dacă în martie 2014 această țară era prima care ajungea la un procent de 1% autoturisme electrice, în octombrie 2018 acesta crescuse la 10%, menținându-se în continuare pe primul loc. La acest moment, statisticile oficiale indicau că sunt înmatriculate 200.193 vehicule full-electric și 96.022 vehicule hibrid tip plug-in. Această creștere spectaculoasă se datorează în primul rând programului de stimulente de natură fiscal-financiară și administrativă menite a orienta preferințele cumpărătorilor către vehicule ecologice. Astfel, vehiculele full-electric sunt scutite de plata taxei pe valoare adăugată (25%) și cea de înmatriculare. Mai mult decât atât, stimulentele nu se opresc la momentul achiziției, ci vizează și perioada de utilizare, prin scutirea de plata taxelor de drum ori a celor de parcare. Cât privește vehiculele hybrid plug-in, stimulentele se regăsesc sub forma unor reduceri ale taxelor și impozitelor mai sus menționate.

Stimulentele nu se opresc la cele de natură financiar-fiscală, ci se regăsesc și în facilitățile oferite de autoritățile locale. Vehiculele electrice beneficiază de locuri separate și gratuite în parcările publice și pot folosi benzile destinate în mod normal transportului în comun. În paralel cu creșterea numărului de mașini electrice, a crescut și numărul stațiilor de încărcare, în 2016 fiind instalate 7.623 de asemenea stații, dintre care 194 erau stații de încărcare rapidă Tesla.

În vederea gestionării mai facile a parcului de vehicule electrice, acestea sunt înmatriculate cu numere speciale, având la început litera „E”. Inițial acestea au fost înmatriculate conform formulei EL 10000 - 99999, însă plaja de numere începând cu EL a fost epuizată în August 2016, astfel că s-a trecut la plaja de numere începând cu EK ("elektrisk kjøretøy"), care s-a epuizat după doi ani, în 2018. La acest moment, noile înmatriculări se fac cu numere începând cu EV.

Pentru viitor, planurile statului norvegian în acest domeniu sunt ambițioase. Pe lângă păstrarea primului loc la procentul per capita de vehicule electrice, se intenționează reducerea considerabile a emisiei de gaze cu efect de seră, în special CO2. În acest scop, Planul Național de Transport pentru perioada 2018-2029 țintește ca în anul 2025 toate vânzările de autoturisme, autobuze urbane și vehicule comerciale ușoare să aibă drept obiect vehicule „zero emisii” (full electric sau cu propuslie pe bază de hifrogen). De asemenea, în 2030 toate vehiculele comerciale grele, 75% din autobuzele destinate distanțelor lungi și 50% din camioane ar trebuie de asemenea să fie vehicule „zero emisii”.

Bineînțeles că aceste măsuri și stimulente au stârnit și reacții adverse. Au existat voci care au criticat tratamentul preferențial al vehiculelor electrice în privința parcărilor, în special în marile orașe aglomerate, precum Oslo sau Bergen. De asemenea, operatorii curselor de transport tip feribot au reclamat pierderi financiare datorate scutirilor ori reducerilor acordate. Însă în general inițiativele care aveau drept scop limitarea stimulentelor au eșuat. Criticile ce vizau poluarea aferentă producerii energiei electrice nu și-au găsit loc prielnic în Norvegia, în condițiile în care 98% din energia produsă are drept sursă electrocentralele.